چگونه بهترین NAS را برای رمزگشایی سخت افزار ویدیوی Plex 4K انتخاب کنیم؟

چگونه برنامه های TNAS بیشتری دریافت کنیم؟
برنامه های رایگان شخص ثالث Tmnascommunity TNAS شما را متنوع تر می کند

از بین بردن تاخیر یا لکنت در ویرایش ویدیوی 4K:
کارایی خود را با 10 گیگابایت Rackmount NAS افزایش دهید.

پشتیبان گیری از دنیای خود: به راحتی از داده های خود با NAS نسخه پشتیبان تهیه و مدیریت کنید

راه حل های 2.5 گیگابایتی NAS برای ویرایش کارآمد ویدیو و پشتیبان گیری از داده ها

برای ساختن یک مرکز چندرسانه ای و پشتیبان گیری خانگی، یک کاربر معمولی خانگی چگونه یک NAS نصب شده روی قفسه را انتخاب می کند؟