/EULA

با استفاده از محصولات یا نرم افزار TerraMaster، با تمام شرایط مندرج در این قرارداد مجوز کاربر نهایی (EULA) موافقت می کنید. اگر با تمام شرایط مندرج در این قرارداد موافق نیستید، باید با فروشنده خود تماس بگیرید تا فوراً محصول را برای بازپرداخت بازگردانید، زیرا استفاده از محصولات و نرم‌افزار TerraMaster گواه این است که شما به طور کامل به این قرارداد متعهد هستید.
 
1. در این سند، اصطلاح TerraMaster Software (“نرم افزار”) بدون محدودیت شامل هر گونه سیستم عامل، نرم افزار، رسانه، چاپ یا فایل های الکترونیکی مرتبط با محصولات TerraMaster (“محصولات”) می شود.
 
2. TerraMaster، یا مجوز دهنده آن، از کلیه عنوان، منافع، حق چاپ و سایر حقوق مالکیت معنوی در نرم افزار برخوردار است. TerraMaster تنها حق استفاده محدودی را اعطا می کند و بنابراین کاربر حق اختصاص دادن یا انتشار مجدد هیچ نرم افزاری را ندارد. به طور خاص، TerraMaster هر گونه حقوقی را که به طور صریح به کاربر اعطا نشده است محفوظ می دارد.
3. محتوای نرم افزار متعلق به TerraMaster یا مجوز دهنده آن دارای حق چاپ است. علاوه بر این، افراد ذکر شده در نرم افزار ممکن است حق محافظت از اطلاعات و تصاویر خود را داشته باشند. بدون مجوز خاص، کاربران مجاز به اشتراک گذاری محتوای نرم افزار با دیگران نیستند، زیرا هرگونه اشتراک گذاری محتوای نرم افزار با دیگران ممکن است حق نسخه برداری یا سایر حقوق مالکیت معنوی را نقض کند و در نتیجه این قرارداد را نقض کند.
4. کاربران مجاز به کپی و استفاده از فایل های ارائه شده توسط نرم افزار برای مقاصد شخصی هستند.
5. کاربران ممکن است تعداد مناسبی از نسخه های نرم افزار را برای اهداف پشتیبان گیری یا آرشیو تهیه کنند.
6. کاربران نمی توانند به هیچ شخص ثالثی اجازه دهند (الف) نرم افزار را برای هر هدفی غیر مرتبط با استفاده از تجهیزات استفاده کند. (ب) مجوز، توزیع، اجاره، اجاره، قرض دادن، واگذاری یا استفاده از چنین نرم افزاری به صورت جداگانه؛ (ج) مهندسی معکوس، دکامپایل، جداسازی، یا تلاش برای شکستن کد تشکیل‌دهنده نرم‌افزار؛ یا (د) تغییر، تغییر، ترجمه، یا ایجاد هر اثر مشتق شده از نرم افزار.
7. چنین نرم‌افزاری ممکن است حاوی اجزای TerraMaster (“جزء GPL”) باشد که تحت گنو اعطا شده است. اگر این توافقنامه با الزامات استفاده از مؤلفه GPL توسط کاربر مغایرت داشته باشد، بندهای GPL فقط در مورد مؤلفه GPL خاص اعمال می شود و کاربر موافقت می کند که به محدودیت های GPL متعهد باشد.
8. TerraMaster این حق را برای خود محفوظ می دارد که مطابقت کاربر با این توافقنامه را بررسی کند. بنابراین کاربران موافقت می کنند که در این بررسی ها به طور کامل با TerraMaster همکاری کنند.
9. در طول دوره گارانتی، TerraMaster خدمات پشتیبانی ارائه می دهد و تلاش های منطقی برای اصلاح یا جایگزینی هر نرم افزاری که بندهای گارانتی را برآورده نمی کند، انجام می دهد.

10. TerraMaster و تامین کنندگان آن تضمین نمی کنند که نرم افزار عاری از هر گونه اشکال، خطا، ویروس و سایر نقص ها باشد.

11. به هیچ وجه TerraMaster یا مجوز دهنده آن مسئول هیچ گونه ضرر و هزینه مستقیم یا غیرمستقیم، از جمله، اما نه محدود به، از دست دادن داده ها، از دست دادن درآمد، و تأثیرات بر سود یا کسب و کار نخواهد بود.
12. TerraMaster و تامین کننده آن تنها مسئولیتی را می پذیرند که بیش از مبلغ پرداختی برای محصولات و نرم افزار TerraMaster نباشد.
13. TerraMaster این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورتی که کاربر از شرایط و ضوابط مندرج در اینجا پیروی نکند، این توافقنامه را فسخ کند. در چنین مواردی، کاربر باید استفاده از نرم افزار را متوقف کند و هرگونه کپی نرم افزار و هر قسمت از آن را از بین ببرد.
14. مگر در مواردی که قوانین محلی صراحتاً ممنوع شده باشد، این بخش تحت قوانین چین است، بدون اشاره به هیچ گونه تضاد اصول قانونی. بنابراین کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای فروش بین المللی کالا (1980) یا هر کنوانسیون بعدی آن اعمال نمی شود.
15. هر گونه مناقشه، اختلاف یا ادعا باید مطابق با رویه های اجرایی قوانین داوری جمهوری خلق چین و سایر قوانین قابل اجرا برای داوری ارائه شود. هر رأی داوری برای همه طرفین قطعی و لازم الاجرا خواهد بود و توسط دادگاهی که صلاحیت دارد قابل اجرا خواهد بود.
16. اگر هر یک از مفاد این توافقنامه توسط دادگاهی که صلاحیت دارد، بی اعتبار، غیرقانونی یا غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، بقیه مفاد به قوت خود باقی می مانند.
17. در صورت ارائه به زبان های دیگر، این توافقنامه از انگلیسی ترجمه شده است. در صورت بروز هرگونه تضاد بین نسخه ها به دلیل مشکلات ترجمه، نسخه انگلیسی برتری خواهد داشت.